I ett ord frilansande är en livsstil, att varje skicklig individ väljer att leva och balansera liv, behov och önskningar.

Låt oss förstå definitionerna av frilansande dess innebörd med verkliga arbets exempel i den här artikeln.

Frilansande definition 1:-arbetar självständigt för att försörja sig samtidigt som ständigt gör dedikerade ansträngningar för att uppnå förinställda mål är känd som frilansande.

Frilansande definition 2:-en oberoende entreprenör som inte är begränsad till arbete för ett enda företag, men kan ge sina tjänster till många företag i taget är en frilansare. Han är inte en permanent anställd i något företag och är öppen för att arbeta för alla enligt en förutbestämd tidsram och betalningsavtal. Denna metod för att vara egenföretagare kallas frilansande.

Frilansande definition 3:-ordet frilansare kan användas för att beskriva en person som arbetar enligt ett förplanerat schema för en arbetsgivare utan att begränsas till en fysisk arbetsplats eller arbetstider. Han har frihet att bestämma sin egen arbetstid och det är i sina egna händer när han vill arbeta, hur han vill arbeta och var han vill arbeta. Men allt detta bestäms enligt arbetets natur och kraven från de genomförda projekten.

Frilansande definition 4:-en frilansare arbetar enligt marknadens krav. Han beslutar sin avgift/betalning baserat på värdet av hans tid, hans färdigheter och hans erfarenhet i ärendet. Han förbereder en lista över sina färdigheter och tjänster på ett beräknat sätt så att han kan välja sina projekt och uppdrag enligt följande faktorer-hans skicklighet i en viss färdighet eller uppgift och efterfrågan på denna skicklighet på marknaden, hans expertis i ett ämne och den typ av projekt han tycker om att arbeta på.

Frilansande definition 6:-när ett företag eller arbetsgivare anställer en individ för ett specifikt projekt som måste slutföras inom en fastställd tid, och när den enskilde kan avsluta och leverera det projektet i tid samtidigt som de uppfyller alla de villkor som fastställts av arbetsgivaren, får han betalt för att tillhandahålla sina tjänster och sedan leta efter hans nästa projekt och arbetsgivare. En sådan individ blir anlitad av en ny arbetsgivare efter att ha fullgjort sitt ansvar för den sista och denna process betecknas som frilansande.

På så sätt är en självständig arbetstagare fri att arbeta inte bara för ett företag utan tusentals möjliga företag som bygger på de färdigheter han har. Han är inte förslavade eller skyldig att arbeta för ett visst företag permanent och därför är han inte berättigad till de bidrag och ersättningar som ges till en fast anställd som EPF, försäkringar, steg och bonusar etc.

En stabil, avlönade anställd arbetar under en lång tid att göra samma typ av arbete varje dag på en 9 till 5 arbetstid schema, förväntar sig en månprepperbutikön och årliga steg. Han har rätt att bli befordrad och belönad utifrån sin prestation och sitt företags tillväxt. Han är nöjd med sitt arbete och kan leva ett bra liv på den lön han får. Han undviker att ta några risker och är motiverad att få en stabil inkomst. Samtidigt är han anställd av detta företag, han är oförmögen att ge sina tjänster till något annat företag samtidigt och han är juridiskt begränsas av hans företagspolicy att arbeta för dem exklusivt.

Däremot är en frilansare inte begränsas av någon annans politik, men hans egen, han arbetar för ett företag och efter avslutad sitt projekt för att företaget han börjar söka efter nästa projekt. Han önskar inte eller hoppas på en stabil inkomst, han är inte intresserad av en 9 till 5 arbetsschema, han är benägen att arbeta mer än så när som helst på dagen eller natten enligt hans val. Han väntar inte på kampanjer eller ökningar; Han tar risker, söker efter möjligheter till framgång och skapar egna möjligheter till framsteg. Han väntar inte på generositet eller nåd hans chef för hans framgång och han behöver inte komma till ett kontor varje dag på vanligt sätt.

En frilansare bestämmer sitt arbete och titel/position beroende på marknadens krav, sin egen kunskap, kompetens och ideal. Han förbereder en profil baserad på dessa saker, som hjälper honom att söka och förvärva nya projekt.

Du kan också kallas denna upphandlande men den grundläggande skillnaden här är att entreprenören eller frilansare inte får jobbet gjort med hjälp av något annat arbete, men gör det själv när han tilldelas kontraktet. Dessa kontraktsenliga jobb i frilansande har en fastställd tidsperiod inom vilken jobbet måste slutföras. Beroende på vilken typ av projekt, kan denna varaktighet vara en timme, en dag, en månad eller till och med några år. Jag skulle också vilja säga att kvaliteten på arbetet av entreprenören/frilansare, hans beteende och disciplin är också avgörande faktorer för att fastställa tidsramen för det arbete som ges. Till exempel om en frilansare inte kan avsluta ett projekt inom den givna tiden, är hans tid förlängas om hans beteende är bra och han upprätthåller disciplin.