Author: Frances Scott (page 1 of 2)

Om du är en prepper

Om du är en prepper har du förmodligen inte berättat för någon. Min bror, som visste i åratal att jag skrev en bok om prepperbutik prepping, släppte mig in på en hemlighet för bara några veckor sedan: han hade en lagringsenhet fylld med två års mat, en handfull N95-masker, långväga tvåvägsradioer och en liten arsenal. Krisen har äntligen kommit, han hade aktiverat cachen. Att han aldrig vågade nämna det för mig tidigare var både irriterande och överraskande.

Anledningen till sekretess, enligt ett papper som publicerades förra året av Kezia Barker vid Birkbeck, University of London, beror på att “hamstring” har ansetts patologisk. Vi är tänkta att lita på företag, handelsnätverk och marknader för att tillhandahålla det vi behöver, för att inte ifrågasätta globaliseringens elasticitet. Men eftersom dessa system ryser under tyngden av en världsomspännande katastrof har gardinen dragits tillbaka på farorna med fri marknadstro. Prepping är i sitt hjärta en slags aktivism, ett bålverk mot kapitalismens falska löften, tanken på oändlig tillväxt och evig tillgång till resurser.

VPN till IPTV

Frågan om exakt hur man klargör eller definierar en VPNS är en som vanligtvis diskuteras bland dagens nätverkskonsumenter såväl som kommunikationsföretag. Om vi betraktar den bokstavliga betydelsen av ord virtuellt personligt nätverk, kan det hjälpa till att känna igen vad som är, och även vad som inte är, en VPN. Med hjälp av Websters tesaurustolkningar av delorden måste en VPN guide ha följande attribut: virtuell – definierad som “att vara så nästan eller effektivt, men inte i verklig sanning eller namn.”Följaktligen är den första delen av lösningen på vår fråga “Vad är en VPN jämförelse” att det är något som fungerar som ett trådbundet nätverk, men det är faktiskt inte. Personlig-anges som ” av, kommer från, eller om en viss person eller grupp; inte vanligt eller allmänt.”Så en VPN recensioner måste vara en där kunden har speciell användning av nätverkslänkarna. (Observera att detta skiljer sig från ett säkert nätverk, vilket kan vara ett personligt eller offentligt nätverk.).

Bästa VPN-tjänster i Sverige – Årets mest efterlängtade gratis VPN-test!

Nätverk-specificerat som ” ett system av datorer sammankopplade via telefonkablar eller andra metoder för att dela detaljer.”Detta är målet för en VPN eller någon annan typ av nätverk. VPN nyheter som beskrivs på detta sätt är en nätverksinnovation som ger ägaren kapacitet att dela detaljer med andra i nätverket med hjälp av en personlig, unik webblänk som skapas med en metod förutom hårda ledningar eller hyrda linjer; vanligtvis använder internet. Före nätet kan datorer på olika arbetsplatser, städer eller till och med nationer bara prata med varandra som människor kanske – via telefonkablar. När kraven på denna typ av interaktion expanderade, slutade telefonlinjer att ändras av större antal ledningar, som T3-kretsar, men konceptet var detsamma. För att Dator A skulle kunna prata med dator B måste det finnas en fysisk kabellänk. Av skyddsskäl skulle du säkert vilja se till att bara dina 2 datorer utnyttjade den linjen, så du skulle säkert ingå avtal med en leverantör att “hyra” den kretsen. Ändå var denna typ av nätverk dyrt och svårt att öka, och även svårt för kunden att ha kontroll över. Med ankomsten av internet behöver länkar inte längre vara fysiska. Så länge varje datorsystem har tillgång till webben Kan information delas med lokala ISP-kretsar, över nätet, liksom till mottagaren på liknande sätt som det var när datorerna var fysiskt anslutna. Det är därför metoden VPN-funktioner anses vara ett “online” nätverk; hela anslutningen är inte hårdkopplad. De delar av VPN som förklaras i denna uppskrivning hittills har faktiskt ännu inte talat om ett någonsin existerande problem i dagens värld – säkerhet och säkerhet. I en gammal Wan-inställning kan säkerheten och säkerheten för informationsöverföring helt bero på tjänsteleverantörens försäkringar. I dag, ändå, en VPN håller detaljer personliga genom säkerhet på både skicka ut samt få slut. Det finns en rad krypteringsprocedurer, beroende på vad ett företags krav är, som de behöver för att kommunicera med (och därför arbeta med) etc. Uppgifterna är inte bara krypterade, men det är inkapslat, vilket innebär att det skickas i sin egen privata “passage” eller anslutning över nätet. Ingen person kan se informationen, och även om de kunde, kan de inte avkoda eller omvandla den. På så sätt kan information skickas över internet utan att riskera avlyssning eller korruption av dem som är bortom VPN. För att skapa ett personligt online-nätverk måste du säkert bestämma vem som behöver dela detaljer, i vilka instruktioner och hur ofta. Därefter måste du förbereda en lista över de mjukvaru-och hårdvarusystem du för närvarande använder på varje plats. Du kan effektivt behöva göra ändringar så att datorsystemen enkelt kan prata med varandra. Du kommer också vill överväga helt enkelt hur viktigt det är att dina uppgifter förblir skyddade, eftersom detta kommer att ha en inverkan på vilken typ av metod du väljer. Att förbereda denna information kommer säkert att få dig upplyst för de diskussioner du säkert kommer att behöva ha med möjliga leverantörer.

Varför använda StripHTML för att städa upp text?

StripHTML.com ger dig ett snabbt, enkelt och tillfredsställande sätt att förvandla din fula formaterade och/eller HTMLified text till en ren och vacker text som du kan njuta av.

Tjänsten kan vara till hjälp för personer som vill spara mycket tid på att städa upp rörig text fylld med HTML-taggar och ful formatering.

Om du hittar stripHTML.com hjälpsam, var en kompis och dela webbplatsen i dina sociala nätverk
Hur tar man bort HTML?

StripHTML använder en serie PHP-funktioner (som strip_tags) och lite skräddarsydd kod för att ta bort HTML och ful formatering. Allt du behöver göra är att klistra in texten, klicka på knappen-och voila!

Eftersom olika applikationer och WYSIWYG-redaktörer använder alla möjliga olika markeringar och anpassad formatering, kanske HTML – stripperfunktionen inte är 100% skottsäker-men den borde fortfarande vara till stor hjälp.
Vad är haken?

Ingenting alls. Det är helt gratis att ta bort HTML från din text med den här tjänsten. Jag hoppas att stripHTML kommer att göra vardagen enklare för personer som arbetar med webb, text och HTML.

Jag använder ett stort utbud av liknande tjänster, men kunde inte hitta en anständig HTML – strippare-så jag gjorde en själv. Åh – jag har placerat ett par annonser på webbplatsen, i hopp om att göra en dollar då och då.

Nytt verktyg-prova online teckenräknare

Hur Fungerar Lustgas?

Lustgas, eller Lustgas som du kan köpa på LustgasAkuten.se, är en vanlig dental sedering metod på Skolparty.se. Det är faktiskt förmodligen en av de mest populära metoderna. Liksom alla sederingsmetoder bidrar lustgas som du kan köpa på lustgaspatroner.nu till att minska ångest för patienten medan de genomgår tandprocedurer. Men vad exakt är lustgas och hur fungerar det för att minska ångest under tandprocedurer?

Lustgas som du kan köpa på lustgasstockholm.se är en färglös och luktfri kemisk förening som består av två molekyler av kväve och en molekyl av syre. Även om det är luktfritt har vissa patienter rapporterat lustgas som du kan köpa på Billigastlustgas.se att ha en något metallisk smak, medan andra beskriver denna smak som något söt.

Denna gas syntetiserades först 1722, men det var inte populariserat för tandvård fram till 1844. I 1844 använde Horace Wells lustgas under en tanduttag för att visa en okänslighet för smärta med lustgas som du kan köpa på billiglustgas.se . Efter den demonstrationen användes lustgas som en medicinsk bedövningsmedel.

Vid användning av tandläkare administreras lustgas som du kan köpa på lustgashemleverans.se genom en nasal huva som täcker patientens näsa. Patienten kommer att få både syre och lustgas under ett förfarande, även om kombinationen av de två gaserna kommer att vara beroende av sedationens önskade styrka. När gasen är påslagen kommer patienten helt enkelt att andas in genom näsan och andas ut genom munnen för att ta emot gasen. Efter det första andetaget av lustgas tar det bara tjugo sekunder att nå hjärnan och ytterligare två till tre minuter att hämma smärtreceptorer.

Den exakta fungerande mekanismen för lustgas som du kan köpa på lustgastub.se är för närvarande oklart. Man tror att lustgas som du kan köpa på lustgasbilligt.se fungerar genom reglerade ligand-gated jonkanaler i kroppen. Dessa ligand-gated jonkanaler består av transmembranjonkanalproteiner, som öppnas för att tillåta joner som Na + (natrium), K+ (kalium), Ca2+ (kalcium) och Cl (klor) att passera genom membranet som svar på bindningen av en ligand (kemisk budbärare), såsom en neurotransmittor. Enkelt uttryckt betyder det att ligandkanaler påverkar hur neurotransmittorer skickar smärtsignaler genom kroppen.

lustgas som du kan köpa på lustgasbutiken.se påverkar kroppen på sätt. För det första blockerar GABAA-receptorer neurotransmittorer som orsakar en ångestdämpande effekt. För det andra orsakar lustgas hjärnan att frigöra noradrenalin som hämmar smärta signalering i hela kroppen. Och slutligen ökar lustgas stimulering till vägen i hjärnan som är ansvarig för att frigöra dopamin, vilket orsakar känslor av eufori.

Patienter upplever olika reaktioner på lustgas beroende på hur mycket av gasen de får. De flesta patienter rapporterar att känna sig lätta, tingly i armar och ben, varm, euforisk och sömnig. Vissa patienter rapporterar också att känna en vibrerande eller flytande känsla. Om för mycket lustgas som du kan köpa på lustgasexpressleverans.se ges, rapporterar vissa patienter att de känner sig lite yr. Detta kan lätt åtgärdas genom att minska lustgasnivåerna och öka syrenivåerna.

När proceduren är klar stängs lustgasventilen av och patienten fortsätter att endast ta emot syre. Detta ökade syreflöde kommer att fungera för att spola ut någon av lustgasen som du kan köpa på lustgastuber.se som finns kvar i lungorna eller luftvägarna. När lustgasen spolas ut kommer patienten att återgå till sitt normala tillstånd. Generellt sett, när en patient har återhämtat sig kan de vanligtvis äta och köra utan problem. Enskilda fall måste dock samråda med sina tandläkare innan de gör antingen eftersom lustgas kan potentiellt påverka aptiten och förmågan att köra.

Energibars eliminerar negativa beteenden

Klienten ligger ner och terapeuten kvalificerad för detta gör subtila handen och i följd av 32 poäng på huvudet.

Var och en motsvarar en viss aspekt och hur personen behandlar dem, till exempel: pengar, kontroll, kraft, kreativitet, kropp, sexualitet, sorg, glädje, vänlighet, fred och lugn, bland andra Energibars från Snorbilligt.se.

Dessa punkter lagrar de elektromagnetiska komponenterna i de tankar, idéer, attityder, beslut och övertygelser som människor har om ett visst ämne.

Och det är detta som blockerar det fria flödet av vital energi och personlig självförverkligande genom att köpa Energibars från Snorbilligt .

Dessa elektromagnetiska komponenter ges, det vill säga allt som har överförts till oss som information om ett ämne, vare sig det lärs ut, ses eller levde som erfarenhet.

De symboliserar vad vi skapar, uppfinna, Acceptera som sanning eller att vi på något sätt ser i ögonblicket och som begränsar vår kreativa och styra potential.

Vaping eller vaping

Vaping resulterar i inandning av en ånga eller spray från en smaksatt flytande lösning, vanligen baserad på livsmedelskvalitet propylenglykol eller vegetabiliskt glycerin blandat med syntetiska nikotin i olika koncentrationer genom en förångningsmekanism. En upplevelse som de senaste åren har blivit jämförbar eller ännu mer tillfredsställande än att röka, med tanke på den fantastiska variationen av smaker som erbjuds av vaping. Med 95% mindre risk för hälsan.

Det finns flera förångare enheter som är utformade för att möta olika behov, till exempel om ambitionen med vaper är att uppleva en hals slag som liknar en traditionell cigarett i ett kompakt format, rekommenderar vi definitivt att köpa en Juul eller Mylé enhet med en mängd olika smaker och olika nikotinkoncentrationer. Nu om du vill andas ånga som ett riktigt lokomotiv, har vi ett komplett utbud av justerbara kraftenheter som gör att du kan njuta av varje sista droppe av din favoritvätska med härliga gigantiska moln av ånga.

Vi har allt du behöver så som Just Fresh, Just Juice, Kilo, Koyuki Vapor, Liquid Voyage, Liquid Wonders, Loaded E-Juice, Milk King E-juice, Moo Shake och Nasty Juice!
På samma sätt har vi vaporizers herbal som erbjuder extraktionen renaste av egenskaperna hos det torra bladet genom kokning av eteriska oljor, utan förlust av produkt, med mindre irritation i andningsorganen och framför allt utan förbränning, vilket oundvikligen resulterar i inandning av en myriad av skadliga kemikalier.


Den bästa upplevelsen
Även om det finns många modeller av förångare, är driftsprincipen densamma, det syftar till att värma den vätska som levereras för att modifiera sitt fysiska tillstånd och göra det till inandningsbar ånga via en https://vape.se/produkt-kategori/e-juice/. Mängden ånga som genereras beror mycket på modens kraft samt renheten och koncentrationen av smaken kommer att kopplas till den typ av motstånd som enheten använder.


Här på dk.vape.se eller på Ecigaretter.se, Peoplesmoker.se och VapeSweden.se förstår vi att dessa är de viktigaste faktorerna för att njuta av en fullständig och tillfredsställande vapingupplevelse, därför erbjuder vi bara produkter som gör det möjligt för våra kunder att fullt ut njuta av alla smaknoter och texturer i vårt utsökta urval av utbytbara vätskor och kapslar.
Våga komma in i den fascinerande världen av vaping, utforska det bästa urvalet av smaker som kommer att glädja din gom att en gång för alla överge cigarren. Vet alla våra produkter du inte kommer ångra.

Källor: Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.

Vad och hur fungerar IPTV

Vissa tror att endast de mest moderna dyra tv-modellerna stöder möjligheten att ansluta IP-TV. Detta är dock inte fallet. Nästan alla tillverkare producerar sina egna modeller av specialiserade Smart-TV, installera som du kan njuta av med hjälp av IP-TV. Kostnaden för en sådan set-top box är naturligtvis mycket lägre än priset på en ny IP-TV. I vissa modeller är det förresten redan inbyggt (läs instruktionerna – det anges alltid där).
Kanalpaket för varje smak

Företag som ger sina användare en sådan tjänst som IP-TV, utgör som regel olika paket av IP-TV kanaler som kan vara av intresse för olika människor. Dessa är både blandade paket och specialiserade – till exempel ett paket med barnkanaler, sport, utbildning eller nyheter via IP-TV. Vissa ger också möjlighet att generera och beräkna kostnaden för ett enskilt paket för att se på Dreamfilms.
Hur ansluter jag en IP-TV?

Du kan köpa en IPTV set-top-box och router själv och konfigurera dem själv. Men idag erbjuder många Internetleverantörer sina kunder att ansluta och korrekt konfigurera ny utrustning till ett mycket litet pris. För att vara 100% säker på att allt kommer att fungera korrekt är det bättre att överlåta denna uppgift till specialister. Du kan ansluta en IP-TV via routern via Wi-Fi. För att göra detta, öppna och aktivera WMM-funktionen.detta är nödvändigt för att förbättra kvaliteten på IP-TV dataöversättningen och tilldela prioritet till olika typer av trafik. Det rekommenderas inte att ändra andra inställningar samtidigt optimala parametrarna för IP-TV är redan registrerade i systemet.

Svar betalda undersökningar och tjäna pengar

Internet är fullt av bra tips för att tjäna pengar. Begreppet betald undersökning är en av dem. Detta är en teknik som innebär att svara på undersökningar i utbyte mot en kontant belöning eller gåvor. Dessa är de varumärken eller företag som vill ha yttranden från en panel för att förbättra sina produkter eller tjänster.

Det är ett enkelt jobb att göra och enkelt organiseras. Online-undersökningen kan generera upp till € 200 per månad, men du kan tjäna mer beroende på dina mål. För att göra detta, registrera dig på den aktuella webbplatsen och svara noggrant på frågorna. Denna typ av webbplats kan betala dig som en gåva eller kontanter. Du kan öka din inkomst och få maximalt i slutet av månaden genom att registrera dig för många webbplatser samtidigt. För att vägleda dig har vi valt under de bästa och mest tillförlitliga betalda undersökningsplatserna :

Vad är IPTV och hur fungerar det

IPTV (Internet Protocol Television) är ett system som distribuerar TV-signaler och annat ljud-eller videoinnehåll över en bredbandsanslutning med hjälp av IP-protokollet. Det fungerar utan kablar eller antenn, eftersom det bara kräver en Internetanslutning. I allmänhet erbjuds distribution av TV-innehåll på abonnemangsbasis och hanteras av kundens egen Internetleverantör.

Vad är IPTV

Förknippas främst med set top box typ TV-apparater och dekodrar, IPTV teknik används alltmer på Android och iOS-datorer och mobila enheter genom applikationer. Den enda förutsättningen är en Internetanslutning som har minst en dataöverföringshastighet på 5 MB / s (elektromagnetiska vågor är inte inblandade som i konventionella TV-apparater).

Det differentierande elementet i denna teknik är att det fungerar som ett on-demand-TV-system, det vill säga användaren kan välja vad och när man ska titta på. Dessutom garanterar det överföringskvalitet, eftersom signalerna distribueras över sina egna nätverk.

Är IPTV lagligt?

Varje TV-kanal har sina egna regler för att göra sin programmering tillgänglig. Den kan sända via öppen (fri) eller betald signal. När det gäller Betalkanaler måste därför de regler som fastställts av programföretagen och de operatörer som erbjuder dessa kanaler respekteras.

Om signalen för en betalningskanal är tillgänglig via streamingtjänster och delas i nätverket anses denna återutsändning vara en olaglig handling. Det vill säga om du har tecknat ett avtal med en TV-leverantör och du bestämmer dig för att göra signalerna för ett betalningspaket tillgängliga för andra användare, kommer du att begå piratkopiering, eftersom en av klausulerna i kontraktet som tecknats med TV-tjänsteleverantören begränsar användningen endast till planens entreprenör.

Vad är kanallistor

IPTV kompatibla program fungerar med kanallistor som finns på olika webbplatser. Listor är en uppsättning Internetadresser (webbadresser) från vilka betal-tv-signaler som erbjuds av IPTV tjänster kan nås, men olagligt.

Överföringen av innehåll av auktoriserade IPTV operatörer, tillgängliga via servrar, är inte blockerad eller långsam eftersom en oberoende kontroll av videoströmmen görs för varje abonnent. Å andra sidan kommer visning av innehållet i fria listor, där en piratkopierad signal delas, att ha mycket låg kvalitet och kommer att bli föremål för alla slags olägenheter, eftersom kanalernas IP-adresser kopieras av miljontals människor samtidigt.

Eftersom många webbplatser är dedikerade till sändningskanallistor eller erbjuder billiga IPTV tjänster för att få mer reklamintäkter, anses deras användning vara olaglig. Således, om en IPTV-lista som finns på Internet har betalat kanaler som är tillgängliga gratis, kan de ansvariga (webbplats och användare) straffas för brott mot upphovsrättslagar.

Hur man lagligt använder IPTV tjänster
För närvarande använder flera företag IPTV-teknik för att sända TV-program, filmer och sportevenemang lagligt från insamling av abonnemangsplaner. Denna marknad, å andra sidan, har vuxit under de senaste åren från tillväxten av tjänster som Netflix och Amazon Prime Video.

Program som ger tillgång till IPTV, som Kodi (XBMC), anses inte heller olagliga. Kodi är ett mediacenter som stöder uppspelning av kanallistor som sänds av IPTV-systemet. Andra liknande program är Ace Ström, Wiseplay och Perfekt Spelare. Det är dock värt att komma ihåg att användningen av alla dessa applikationer kräver laglig användning av IPTV (via betalda tjänster).

Tänk också på att de program som nämns ovan kan ändras av pirater, som är villiga att kringgå lagen, utveckla tillägg och plugins för att olagligt överföra kanaler som erbjuds av abonnemang TV-tjänster. Denna åtgärd, förutom att ändra driften av applikationer, lämnar också användarnas privata data utsatta för hackare.

Slutligen är set IPTV box enheter mottagare och omvandlare av data till bild. De erbjuds av IPTV-leverantörer själva eller kan köpas på elektroniska enhetsbutiker.

Small Eyed Snake Reptil

Även om de är mycket små i storlek och mäter endast 50 centimeter i genomsnitt, bör vi aldrig underskatta deras kapacitet. Giftet av liten Eyed orm har ett långverkande myotoxin. Denna sak tränger in i muskeln och fortsätter att attackera i dagar efter biten. Dessa ormar är mycket vanliga i den mesiska inlandet i östra Australien. Ormen anses vara hemlighetsfull och du kanske inte någonsin se det under dagtid. Dessa ormar är också ovilliga att bita. Hittills har endast en dödlighet registrerats som svar på att bita av Småögda orm.

Läs mer på Reptil.se

Hur gammal måste du vara till Vape?

Vaping har vuxit snabbt under det senaste årtiondet, blir den mest populära konsumenten nikotin konkurrens till cigaretter, och den vanligaste produkten används för att sluta röka. Och tillsammans med sin ökade popularitet har kommit en besvärlig grupp kunder: nyfikna tonåringar. Tillsynsmyndigheter och lagstiftare har använt en mängd olika strategier för att hålla ungdomar borta från ångprodukter, och den absolut vanligaste har reglerat hur gammal du måste vara för att köpa vape produkter.

Som med alkohol, genomdriva en laglig lägsta försäljningsålder är inte en perfekt lösning, men det är det mest tillförlitliga sättet att minska tonåring vaping. För lagstiftare, bestämma hur gammal du måste vara att https://vape.se/e-cigaretter/, hur gammal man kan köpa en vape, påföljder för återförsäljare som bryter mot lagen, och hur man kan genomdriva ålderslagstiftningen är inte lätt. När allt kommer omkring, lagstiftare som får det fel kan mycket väl av misstag öka ungdomar eller vuxna rökning, eller bidra till att skapa en svart marknad.

I de flesta länder är vaping antingen regleras som en tobaksprodukt, en fristående konsumentproduktkategori, eller är inte särskilt reglerad alls. I vissa länder är ångprodukter förbjudna. I de nationer som reglerar e-cigaretter, den lagliga åldern för att köpa dem är oftast samma ålder vid vilken medborgarna anses vuxna. I de flesta länder är den åldern 18 år, men den varierar, som vi kommer att se. På den största vaping marknaden i världen-USA-den rättsliga vaping ålder är nu 21.
Vad är den lagliga åldern för att köpa vapes i USA?

Inför påtryckningar från tobakskontrollgrupper och berörda föräldrar antog kongressen 2019 en federal tobakslag. Den nya åtgärden, som ingår i årsskiftet federala anslag proposition, undertecknades i lag av president Trump den 20 december, och trädde i kraft omedelbart. Även om det omfattar cigaretter och andra tobaksvaror, kom drivkraften att anta lagen från oro över tonåring vaping.

Lagförslaget lägger till en linje till Food, Drug and Cosmetic Act om att det “skall vara olagligt för alla återförsäljare att sälja en tobaksprodukt till någon person yngre än 21 år.” Det mandat att varje stat måste visa att åldersgränsen upprätthålls, även om staten själv inte har passerat sin egen Tobak 21 lag-eller riskerar att förlora en del av sin federala missbruk matchande bidrag.

Den nya lagen utdömer inte påföljder för köp, användning eller innehav (ofta kallad “PUP lagar”) av dem under 21, men endast för återförsäljare som säljer till minderåriga beskydd. Nuvarande statliga och kommunala lagar som undantar vissa grupper (aktiva militära medlemmar, till exempel) är nu föregripas av den federala lagen, som inte har några sådana undantag.
Hur gammal måste du vara att vape infographic
Satsningen på tobak 21 lagar

En del av Peoplesmoker.se 2016 Deeming Rule var ett federalt förbud mot försäljning av ångprodukter till personer under 18 år. Genom att anse att tobaksfria apparater och e-vätskor var tobaksvaror omfattas de automatiskt av den federala åldersbegränsningen för att sälja tobaksvaror till minderåriga. Minimiåldern för att köpa vapes hade varit en stor efterfrågan på tobakskontroll aktivister, som länge hade porträtterat vaping marknaden som en “vilda västern” som behövde tämja av FDA. Sanningen är mindre spännande: 48 stater hade redan sina egna åldersgränser när den federala myndigheten agerade.

Men redan innan den federala åldersbegränsningen i emanserregeln trädde i kraft i maj 2016 hade tobakskontrollgrupper börjat sikta högre. New York City genomförde den första så kallade Tobaks21-lagen 2014. 2016 blev Hawaii den första staten att göra det, och Kalifornien följde senare samma år. När kongressen passerade den federala lagen, 19 stater och mer än 500 städer och län hade infört T-21 restriktioner.

Förespråkare för att öka den lagliga åldern efter 18 sade att om unga potentiella rökare (eller vapers) inte regelbundet umgås med människor gamla nog att lagligt köpa tobak eller vaping produkter, färre tonåringar skulle ha tillgång och bli vanliga användare. Många gymnasieelever är 18, sa de. Dessa unga vuxna kan lagligt köpa produkterna, som de sedan dela med eller sälja till de yngre eleverna. Men få gymnasieelever har 21-åriga vänner.

Emellertid, Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act hindrade FDA från att öka den lagliga åldern för att köpa tobak efter 18, den lagliga åldern på majoriteten. Tills de kunde övertala kongressen att ändra lagen, anti-rökning grupper beslutat att lobba städer och stater att passera sina egna åldersgränser. Och det är precis vad de gjorde.