IPTV (Internet Protocol Television) är ett system som distribuerar TV-signaler och annat ljud-eller videoinnehåll över en bredbandsanslutning med hjälp av IP-protokollet. Det fungerar utan kablar eller antenn, eftersom det bara kräver en Internetanslutning. I allmänhet erbjuds distribution av TV-innehåll på abonnemangsbasis och hanteras av kundens egen Internetleverantör.

Vad är IPTV

Förknippas främst med set top box typ TV-apparater och dekodrar, IPTV teknik används alltmer på Android och iOS-datorer och mobila enheter genom applikationer. Den enda förutsättningen är en Internetanslutning som har minst en dataöverföringshastighet på 5 MB / s (elektromagnetiska vågor är inte inblandade som i konventionella TV-apparater).

Det differentierande elementet i denna teknik är att det fungerar som ett on-demand-TV-system, det vill säga användaren kan välja vad och när man ska titta på. Dessutom garanterar det överföringskvalitet, eftersom signalerna distribueras över sina egna nätverk.

Är IPTV lagligt?

Varje TV-kanal har sina egna regler för att göra sin programmering tillgänglig. Den kan sända via öppen (fri) eller betald signal. När det gäller Betalkanaler måste därför de regler som fastställts av programföretagen och de operatörer som erbjuder dessa kanaler respekteras.

Om signalen för en betalningskanal är tillgänglig via streamingtjänster och delas i nätverket anses denna återutsändning vara en olaglig handling. Det vill säga om du har tecknat ett avtal med en TV-leverantör och du bestämmer dig för att göra signalerna för ett betalningspaket tillgängliga för andra användare, kommer du att begå piratkopiering, eftersom en av klausulerna i kontraktet som tecknats med TV-tjänsteleverantören begränsar användningen endast till planens entreprenör.

Vad är kanallistor

IPTV kompatibla program fungerar med kanallistor som finns på olika webbplatser. Listor är en uppsättning Internetadresser (webbadresser) från vilka betal-tv-signaler som erbjuds av IPTV tjänster kan nås, men olagligt.

Överföringen av innehåll av auktoriserade IPTV operatörer, tillgängliga via servrar, är inte blockerad eller långsam eftersom en oberoende kontroll av videoströmmen görs för varje abonnent. Å andra sidan kommer visning av innehållet i fria listor, där en piratkopierad signal delas, att ha mycket låg kvalitet och kommer att bli föremål för alla slags olägenheter, eftersom kanalernas IP-adresser kopieras av miljontals människor samtidigt.

Eftersom många webbplatser är dedikerade till sändningskanallistor eller erbjuder billiga IPTV tjänster för att få mer reklamintäkter, anses deras användning vara olaglig. Således, om en IPTV-lista som finns på Internet har betalat kanaler som är tillgängliga gratis, kan de ansvariga (webbplats och användare) straffas för brott mot upphovsrättslagar.

Hur man lagligt använder IPTV tjänster
För närvarande använder flera företag IPTV-teknik för att sända TV-program, filmer och sportevenemang lagligt från insamling av abonnemangsplaner. Denna marknad, å andra sidan, har vuxit under de senaste åren från tillväxten av tjänster som Netflix och Amazon Prime Video.

Program som ger tillgång till IPTV, som Kodi (XBMC), anses inte heller olagliga. Kodi är ett mediacenter som stöder uppspelning av kanallistor som sänds av IPTV-systemet. Andra liknande program är Ace Ström, Wiseplay och Perfekt Spelare. Det är dock värt att komma ihåg att användningen av alla dessa applikationer kräver laglig användning av IPTV (via betalda tjänster).

Tänk också på att de program som nämns ovan kan ändras av pirater, som är villiga att kringgå lagen, utveckla tillägg och plugins för att olagligt överföra kanaler som erbjuds av abonnemang TV-tjänster. Denna åtgärd, förutom att ändra driften av applikationer, lämnar också användarnas privata data utsatta för hackare.

Slutligen är set IPTV box enheter mottagare och omvandlare av data till bild. De erbjuds av IPTV-leverantörer själva eller kan köpas på elektroniska enhetsbutiker.