Även om de är mycket små i storlek och mäter endast 50 centimeter i genomsnitt, bör vi aldrig underskatta deras kapacitet. Giftet av liten Eyed orm har ett långverkande myotoxin. Denna sak tränger in i muskeln och fortsätter att attackera i dagar efter biten. Dessa ormar är mycket vanliga i den mesiska inlandet i östra Australien. Ormen anses vara hemlighetsfull och du kanske inte någonsin se det under dagtid. Dessa ormar är också ovilliga att bita. Hittills har endast en dödlighet registrerats som svar på att bita av Småögda orm.

Läs mer på Reptil.se