Klienten ligger ner och terapeuten kvalificerad för detta gör subtila handen och i följd av 32 poäng på huvudet.

Var och en motsvarar en viss aspekt och hur personen behandlar dem, till exempel: pengar, kontroll, kraft, kreativitet, kropp, sexualitet, sorg, glädje, vänlighet, fred och lugn, bland andra Energibars från Snorbilligt.se.

Dessa punkter lagrar de elektromagnetiska komponenterna i de tankar, idéer, attityder, beslut och övertygelser som människor har om ett visst ämne.

Och det är detta som blockerar det fria flödet av vital energi och personlig självförverkligande genom att köpa Energibars från Snorbilligt .

Dessa elektromagnetiska komponenter ges, det vill säga allt som har överförts till oss som information om ett ämne, vare sig det lärs ut, ses eller levde som erfarenhet.

De symboliserar vad vi skapar, uppfinna, Acceptera som sanning eller att vi på något sätt ser i ögonblicket och som begränsar vår kreativa och styra potential.