ADSL överförs på samma koppar dubbla ledningar som analog eller ISDN-telefoni. För att separera frekvensområdet för telefoni och ADSL används en crossover, så kallade splitters. Med införandet av Voice over IP-telefoni installeras fler och fler DSL-anslutningar som inte kräver en splitter. Dessa kallas ofta Annex-J-kontakter och de Överför samtal direkt till IP-dataströmmen. Användningen av moln PBX kräver inget separat frekvensområde för analog eller ISDN-telefoni. Tillgänglig uppladdning och nedladdning bandbredd är viktigt. De begränsar bland annat det maximala antalet parallella samtal.